Over Bouwcoördinatie Verbrugghe

Bouwcoördinatie Verbrugghe spitst zich toe op twee takken.

Enerzijds treden we op als gedelegeerd bouwheer en zijn wij het aanspreekpunt van de bouwheer om alle werken in goede banen te leiden en te coördineren.

Als gedelegeerd bouwheer zijn wij vooral actief op de grotere projecten waar wij als project manager optreden voor de bouwheer. Gedurende het gehele proces sturen en bewaken wij de kwaliteitsfacetten : team, tijd, budget, informatie en organisatie.
Wij sturen de onderlinge communicatie en informatieverstrekking tussen de participanten in de projectorganisatie en dat in het belang van het goede verloop van het bouwproces.
Om overzichtelijk te maken wat de stappen zijn die moeten worden gezet voor de werkelijke uitvoering van de verschillende activiteiten, wordt in een vroeg stadium van het proces een planning van het bouwproces opgemaakt. Dit rekening houdende met de haalbaarheid zonder op dat ogenblijk andere partijen te kennen en  de wensen van de opdrachtgever. In samenspraak met de gekozen partners tijdens het aanbestedingsproces zal deze planning bijgewerkt worden.

Wij coördineren de verschillende aannemingen op de werf en zijn verantwoordelijk voor het dagelijks toezicht met het beoordelen en aansturen van de uitvoering naar planning toe.

Afhankelijk van de opdracht kan onze missie volgende fases bevatten:

  • Kennisname van het dossier en opstart
  • Keuze van de studiebureaus
  • Samenstelling van het dossier voor de stedenbouwkundige vergunning
  • Projectstudie
  • Aanbestedingsdossier
  • Aanduiding van de aannemers
  • Uitvoering van de werken: administratief, financieël en opvolging van de werken
  • Coördinatie opstelling post interventie dossier + as-built dossier
  • Voorlopige en definitieve oplevering

In elk van deze fases waken wij over de timing en het budget van de bouwheer en vormen uw leidraad bij het bouwproces zodat de werken tijdig en binnen budget worden uitgevoerd. Kortom, wij zijn

Anderzijds coördineren wij eveneens eigen werken waar wij optreden als algemene aannemer en hierbij tevens de werken vlot en efficiënt coördineren tussen de verschillende onderaannemers.

Als coördinator van algemene aannemingen zijn wij vooral actief in de openbare sector evenals in de private werken. Onze specialiteit zijn renovaties maar wij voelen ons even goed thuis in nieuwbouw projecten. Wij werken met een aantal vaste onderaannemers zodat wij tevens een correcte planning kunnen aanhouden en de werken van kortbij te coördineren zodoende een project tijdig te realiseren.